Expertize Judiciare si Extrajudiciare

Expertizele contabile si / sau fiscale dispuse din oficiu sau acceptate la cererea pãrţilor în fazele de instrumentare şi de judecatã ale unor cauze civile şi/sau comerciale, ataşate sau nu unui proces penal, sunt expertize contabile si / sau fiscale judiciare. Toate celelalte expertize contabile/ fiscale sunt extrajudiciare.
Expertizele contabile/ fiscale judiciare sunt reglementate de Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, alte legi speciale și reprezintă mijloc de probă în justiție.
Expertizele contabile pot fi efectuate exclusiv de cãtre experti contabili judiciari, membri CECCAR în condiţiile legii.
Expertizele fiscale pot fi efectuate exclusiv de cãtre experti fiscali judiciari, membri ai Camerei Consultantilor Fiscali în condiţiile legii.
Domeniile supuse expertizarii sunt variate, printre care punctam:
  • calculul drepturilor salariale;
  • reflectarea corecta, din punct de vedere fiscal si contabil, a operatiunilor intracomunitare (achizitii/ livrari de bunuri si/ sau prestari de servicii);
  • calculul sumelor datorate cu titlu de rate de credit pentru diverse produse de finantare;
  • calculul sumelor datorate cu titlu de creante, stabilirea daca acestea indeplinesc conditiile de certitudine, lichiditate si exigibilitate, etc.