Contabilitate

Elaborari de bilant
Certificari de bilant
Lucrari contabile complete:
 • Evidenta primara a operatiunilor financiar-contabile;
 • Elaborarea balantei de verificare lunare;
 • Fise de cont;
 • Calcule fiscale complementare;
 • Declaratii fiscale si deconturi de TVA;
 • Asistenta în elaborarea de politici comerciale si proceduri;
 • Planificarea auditului fiscal.
Gestiunea intreprinderii (Management accounting):
 • Organizarea gestionara;
 • Evidenta gestionara primara;
 • Intocmire Note de intrare receptie si constatare diferente si Fise de magazie;
 • Descarcare de gestiune dupa metodele acceptate de normele contabile si fiscale;
 • Evidenta pe articole bugetare si centre de cost.
Inventarierea elementelor de activ si de datorii ale societatii:
 • Asistenta la numirea comisiei de inventariere, si la elaborarea procedurilor de inventariere;
 • Organizarea inventarierii elementelor de activ si de datorii;
 • Participare la inventarierea elementelor de activ;
 • Asistenta la evaluarea elementelor patrimoniale la valoarea reala de inventar;
 • Confirmarea soldurilor clienti-furnizori;
 • Compensarea plusuri-minusuri pentru elemente patrimoniale similare;
 • Valorificarea inventarului;
 • Transpunerea contabila a rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de datorii.
Operatiuni contabile privind fuziunea , divizarea si lichidarea societatii