Asistenta in Procese

Lichidare – insolvenţă – CABINET INDIVIDUAL „ŞERBAN LAURENŢIA” – practician în insolvenţă
  • Servicii specifice de dizolvare/lichidare/radiere conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, pentru oricare din urmatoarele situaţii:
  • durata de funcţionare a societăţii este expirată şi nu se mai doreşte prelungirea sa;
  • obiectul de activitate al societăţii nu mai poate fi realizat;
  • când între asociaţi/acţionari au intervenit disensiuni ce nu mai pot fi depăşite;
  • adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor hotărăşte lichidarea benevolă a afacerii.
  • Servicii specifice privind insolvenţa – reorganizare judiciară şi faliment , prevăzute de Legea 85/2006 -:
  • a cererea creditorului, dacă există creanţe nerecuperate (clienţi neîncasaţi), iar demersurile întreprinse până acum nu au dus la recuperarea acestora; acesta poate cere în instanţă deschiderea procedurii de faliment pentru debitorul aflat in imposibilitate de plată;
  • la cererea debitorului, dacă societatea este în incapacitate de plată şi au fost epuizate toate căile de finanţare; acesta poate cere în instanţă deschiderea procedurii falimentului afacerii sale.

In toate aceste situatii , conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi Legii 85/2006 privind insolvenţa, este obligatorie numirea unui administrator/lichidator judiciar care va coordona toate etapele obligatorii impuse de lege de la cererea de deschidere a procedurii şi până la închiderea acesteia de către judecătorul-sindic.

Asistenţă juridică în domenii legate de proprietatea intelectuală, tranzacţii imobiliare şi investiţii financiare, concilieri directe, litigii şi arbitraj comercial.
Suspendări de societăţi comerciale.